Address / Διεύθυνση

ΗΠΕΙΡΟΥ 48 & ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
104 39

Contact / Επικοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – BOOKING:
+30 210.8224134  &  +30 6977641373 - Βασίλης Στάης

E-mail: [email protected]

Capacity / Χωρητικότητα

750 people / άτομα

Ενοικίαση Χώρου

Προσιτές τιμές ενοικίασης του χώρου για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Parking

Υπάρχει ιδιωτικό parking στα 50 μέτρα: Αλκιβιάδου & Σμύρνης.

Contact Form / Φόρμα Επικοινωνίας

1 + 0 = ?

Map / Χάρτης

Όροι Εισιτηρίων – Χρήσιμες Πληροφορίες

ΟΡΟΙ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο (μπαρ). Για κράτηση θέσης καθήμενου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο 210 8224134.
 2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Έγκυρα είναι μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένη επιχείρηση πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων καθώς και στα επίσημα σημεία πώλησης. Για την είσοδο στο χώρο της συναυλίας θα πρέπει το κάθε εισιτήριο να προσκομιστεί είτε εκτυπωμένο είτε αποθηκευμένο σε συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε εμφανή θέση το Barcode του, προκειμένου να γίνει ανέπαφος έλεγχος (με scanner). Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.
 3. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της Συναυλίας (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της συναυλίας ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στα πλαίσια των άνω απαγορεύσεων.
 4. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλες τις συναυλίες που πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους.
 5. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού και για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της συναυλίας. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.
 6. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας/ώρας και χώρου, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
 7. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλίας λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών κλπ, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ημερομηνία και το χώρο διεξαγωγής της συναυλίας.
 8. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της συναυλίας, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα ταμεία που θα  ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση ανακοίνωση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της συναυλίας.
 9. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Συναυλίας για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξη της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.
 10. Μέρη της συναυλίας πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.
 11. Επιστροφές εισιτηρίων δεν γίνονται δεκτές μετά την αγορά τους.  Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος της συναυλίας και να το επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση εξόδου και επιστροφής τους στο χώρο.
 12. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχo του, να παρακολουθήσει τη συναυλία που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.
 13. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210 8224134 & 6977641373
 14. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 152207803000