Address / Διεύθυνση

ΗΠΕΙΡΟΥ 48 & ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
104 39

Contact / Επικοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – BOOKING:
+30 210.8224134  &  +30 6977641373 - Βασίλης Στάης

E-mail: [email protected]

Capacity / Χωρητικότητα

800 people / άτομα

Ενοικίαση Χώρου

Προσιτές τιμές ενοικίασης του χώρου για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Parking

Υπάρχουν parking στα στα 50 μέτρα: Ηπείρου 17 και Αλκιβιάδου & Σμύρνης.

Contact Form / Φόρμα Επικοινωνίας

4 + 2 = ?

Map / Χάρτης

Όροι Εισιτηρίων – Χρήσιμες Πληροφορίες

  1. Το παρών εισιτήριο αφορά αποκλειστικά θέση καθήμενου σε τραπέζι και προϋποθέτει κατανάλωση προϊόντος (μπύρα, ποτό, αναψυκτικό) επιπλέον αξίας. Για πληροφορίες τιμοκαταλόγου και χωροταξίας επικοινωνείτε στο 210 8224134.
  2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Έγκυρα είναι μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένη επιχείρηση πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων καθώς και στα επίσημα σημεία πώλησης. Για την είσοδο στο χώρο της συναυλίας θα πρέπει το κάθε εισιτήριο να προσκομιστεί είτε εκτυπωμένο είτε αποθηκευμένο σε συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε εμφανή θέση το Barcode του, προκειμένου να γίνει ανέπαφος έλεγχος (με scanner). Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.
  3. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά την είσοδο και έξοδο απο το κατάστημα καθώς και στον χώρο αναμονής.
  4. Ο κάτοχος του εισιτηρίου, βάση της σχετικής νομοθεσίας, υποχρεουται να επιδείξει κατά την είσοδο: [α] ταυτότητα [β] πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή [γ] πιστοποιητικό νόσησης Covid-19 που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
  5. Το εισιτήριο παρέχει πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένο κάθισμα/τραπέζι που καθορίζει, στο οποίο οφείλει να παραμείνει ο κάτοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή θέσης για κανέναν λόγο. Επιτρέπεται προσωρινή μετάβαση στους χώρους υγιεινής. Ο κάτοχος υποχρεούται να τηρεί τους εκάστοτε εκ του νόμου και κανονιστικού πλαισίου ισχύοντες κανόνες αποστάσεων, υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και τυχόν πρόσθετους κανόνες ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν μέχρι την τέλεση της εκδήλωσης.
  6. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων αποστάσεων, υγιεινής και ασφάλειας από τον κάτοχο του εισιτηρίου, ο Διοργανωτής δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση του να τον απομακρύνει από τον χώρο. Εφόσον δε, αυτό γίνει από μεγάλο μέρος του κοινού, ο Διοργανωτής δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά τη Συναυλία, χωρίς το κοινό να δικαιούται επιστροφή του εισιτηρίου ή άλλη αποζημίωση.
  7. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της Συναυλίας (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της συναυλίας ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στα πλαίσια των άνω απαγορεύσεων.
  8. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλες τις συναυλίες που πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους.
  9. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού και για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της συναυλίας. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.
  10. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας/ώρας και χώρου, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
  11. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλίας λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών κλπ, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ημερομηνία και το χώρο διεξαγωγής της συναυλίας.
  12. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της συναυλίας, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα ταμεία που θα  ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση ανακοίνωση από  τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της συναυλίας.
  13. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Συναυλίας για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξη της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.
  14. Μέρη της συναυλίας πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.
  15. Επιστροφές εισιτηρίων δεν γίνονται δεκτές μετά την αγορά τους.  Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος της συναυλίας και να το επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση εξόδου και επιστροφής τους στο χώρο.
  16. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχo του, να παρακολουθήσει τη συναυλία που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.
  17. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210 8224134 & 6977641373